Conversation Between AK Rev and truyenthai

1 Visitor Messages

 1. hắn hai tay ôm đầu không hề phản kháng, đứng yên chịu sự phẫn nộ của Khắc Lao Đức, cuối cùng cong người ngă xuống đất, xem chừng như hắn đă không chịu được thêm những đợt công kích dữ dội nữa.
  - Thế nào, rất đau đớn phải không? Nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ngươi có biết ta là ai không, Ta là con trai Khắc Lao Đức A Tư Cơ của quân đoàn trưởng Trường Bác Bỉ A Tư Cơ của quân đoàn Sư Thứu (*). Cái tên tạp dịch chết tiệt nhà ngươi cũng dám âm mưu ám hại ta, phá hoại t́nh duyên tốt đẹp của ta với Ngải Lâm. Ta sẽ cho ngươi nến mùi đau đớn thống khổ, từ từ cho đến chết, ha ha.
  kế toán cho quản lư
  Học kế toán tại bắc ninh
  Dịch vụ kế toán
  coffe table set
  mu private
  nhạc sàn cực mạnh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1