Conversation Between RyanVZ and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ung châu cường giả, chỉ cần thông qua Truyền Tống Trận nửa ngày là tới, các ngươi muốn rời đi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có thể chính ḿnh bay ra ngoài.
  Huyền Thiên nói:
  - Ta tại Ma Giới nghe Chuẩn Ma Hoàng trấn thủ khe hở không gian nói, khe hở không gian nầy vài năm sau sẽ biến lớn, đến lúc đó có thể dung nạp Hoàng cấp cường giả, Ma Giới sẽ do Ma Hoàng dẫn đầu đại quân đi tới Trung châu. Phong Vân tiền bối, ngài cần phải cẩn thận nhiều hơn.
  Thần sắc Phong Vân Thắng biến đổi, hắn hỏi lại:
  - Khe hở không gian tồn tại mấy ngàn năm rồi, chưa bao giờ biến hóa, chẳng lẽ hiện tại có biến?
  Huyền Thi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1