Marshall

Conversation Between cliffw and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san on thằn lằn cực lớn dài năm sáu trăm mét.
  C̣n lại bốn vũ giả có ba Thiên Giai Cảnh hậu kỳ, c̣n có một nửa bước vương giả, khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều đội ngũ cường đại. Nhưng là vận khí của bọn hắn thật sự là không tốt, lại gặp được một đầu yêu thú vương giả.
  - Cứu mạng - - !
  - Cứu cứu chúng ta - - !
  - Tiền bối - - - - !
  . . .

  Bốn vũ giả chạy trối chết nh́n thấy Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh thuấn di cách bọn họ bất quá mấy ngàn thước, lập tức kêu to lên.
  Yêu Vương thằn lằn mới thành vương giả không lâu, tại khu vực này không có yêu thú dám can đảm trêu chọc,
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1