Conversation Between zingy and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ th*nh lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san phẩm, khó có thể thoát khốn.
  Huyền Thiên hỏi:
  - Có bao nhiêu thế lực Ho*ng phẩm?
  Gọi thế lực Ho*ng phẩm, vậy khẳng định l* có Ho*ng cấp cường giả tọa trấn, Ho*ng cấp cao hơn vương giả một đại cảnh giới, đối với Huyền Thiên m* nói, hiện tại l* tồn tại phải ngước nhìn.
  Phong Vân Thắng nói:
  - Lớn thì có 80~90, nhỏ thì có năm sáu trăm.
  Thần Cơ tiên sinh nói:
  - Lớn như thế n*o m* nhỏ thì như thế n*o?
  Phong Vân Thắng đáp:
  - Lớn thì có *t nhất ba vị Ho*ng cấp cường giả, nhỏ thì chỉ có một cường giả Ho*ng cấp.
  Huyền Thiên h*t v*o một hơi, vương giả Thần Châu ng*n năm mới xuất hiện một người
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1