Conversation Between everetkhorton and truyenthai

1 Visitor Messages

 1. Khắc Lao Đức mặc dù nhìn về ph*a mình với ánh mắt rất bình tĩnh, tuy nhiên h*m răng hơi nghiến lại khiến
  Nhìn Khắc Lao Đức một cách kinh ngạc, H*n Thạc trong lòng thầm t*nh toán v* hiểu rằng vừa rồi ở bên trong tửu quán mình đã h*nh động quá lỗ mãng v* lộ liễu. Khắc Lao Đức sau khi tỉnh lại nhất định đã hiểu được tình huống xảy ra trên người, v* tất nhiên sẽ đoán được vấn đề phát sinh l* trong lúc uống tử sắc liệt lan tại lữ quán. Khắc Lao Đức không phải l* người ngu dốt. Lúc đó cùng b*n chỉ có H*n Thạc v* Ngải Lâm m* chắc chắn rằng Ngải Lâm không bao giờ
  dịch vụ quyết toán thuế
  học kế toán tại đồng nai
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  Rattan Sofa set
  mu private
  nhạc s*n cực mạnh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1