Conversation Between hawkerev and aventador

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ th*nh lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san tác dụng tăng lên phẩm cấp của linh khu, cái n*y l* cho võ giả bình thường sử dụng. Vị kiếm hữu n*y nhìn huynh mới chừng n*y tuổi m* đã l* bán bộ vương giả thì việc chế tạo linh khu không nên qua loa được, đừng nên để bị lừa.
    Đột nhiên có một thanh âm truyền tới bên cạnh Huyền Thiên.
    Huyền Thiên xoay người nhìn lại, l* một thanh niên mặc bạch y chừng hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, cả người lộ ra một luồng kh* tiêu sái.
    C*ng l*m Huyền Thiên coi trọng hơn l* người n*y ch*nh l* một vị vương giả tiểu th*nh, với chừng ấy tuổi m* đã l* một vị vương giả tiểu th*nh thì thật l* không đơn giản.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1