Conversation Between AK Rev and truyenthai

1 Visitor Messages

 1. hắn hai tay ôm đầu không hề phản kháng, đứng yên chịu sự phẫn nộ của Khắc Lao Đức, cuối cùng cong người ngã xuống đất, xem chừng như hắn đã không chịu được thêm những đợt công k*ch dữ dội nữa.
  - Thế n*o, rất đau đớn phải không? Nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ d*ng như vậy. Ngươi có biết ta l* ai không, Ta l* con trai Khắc Lao Đức A Tư Cơ của quân đo*n trưởng Trường Bác Bỉ A Tư Cơ của quân đo*n Sư Thứu (*). Cái tên tạp dịch chết tiệt nh* ngươi cũng dám âm mưu ám hại ta, phá hoại tình duyên tốt đẹp của ta với Ngải Lâm. Ta sẽ cho ngươi nến mùi đau đớn thống khổ, từ từ cho đến chết, ha ha.
  kế toán cho quản lý
  Học kế toán tại bắc ninh
  Dịch vụ kế toán
  coffe table set
  mu private
  nhạc s*n cực mạnh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1