I put my Marshall receiver on Ebay.

http://www.ebay.com/itm/192042949783...84.m1555.l2649